Frizzle Fraz 2


Przemieszczaj się za pomocą strzałek i skacząc omijaj wszelkie przeszkody!